KiVa onderwijs


kivaKiVa in het kort

Het KiVa antipestprogramma biedt De Krabbenkooi een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. In Finland werd dankzij het preventieve programma pesten met 40% voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

KiVa op De Krabbenkooi:

Om te onderzoeken of het Finse programma ook in Nederland werkt, heeft De Krabbenkooi ervoor gekozen om een KiVa-school worden! De afgelopen jaren heeft de Krabbenkooi meegedaan aan een 2-jarig landelijk onderzoek. De krabbenkooi heeft de afgelopen schooljaren in de groepen 5, 6 en 7 het KiVa-programma aangeboden en we merkten meteen dat het enorm begon te leven bij de kinderen.

Enkele positieve gedragsveranderingen op De Krabbenkooi waren:

  • Kinderen realiseerden zich gaandeweg steeds meer dat een fijne sfeer in de klas een groepsverantwoordelijkheid is, waarbij jezelf bewust moet zijn van je eigen rol in het geheel. Pesten is heel negatief en dat willen we gewoon niet in de klas!
  • Kinderen kregen steeds meer zicht op het verschil in plagen en pesten. Tijdens plagerijen kon een kind d.m.v. Ik-taal duidelijker en gerichter aangeven wat hij/zij als onprettig ervaren in de klas of op het schoolplein.
  • Door de virtuele leeromgeving konden de leerlingen thuis via het internet met zijn/haar eigen inlognaam + wachtwoord de KiVa-methode ervaren en hun kennis toepassen, die ze in de klassen hebben opgedaan. Ouders krijgen zo ook een kijkje in de wereld van KiVa.

Komend schooljaar gaan we verder met het  invoeren van KIVA in de groepen 8 en 4. Ook de groepen 1 t/m 3 zullen bij het KIVA programma betrokken worden. Het is de bedoeling dat KIVA een manier van leven en handelen wordt binnen de Krabbenkooi. Kijk voor meer informatie op www.krabbenkooi.nl

Klik hier om de oudergids van KiVa te downloaden: oudergids of voor meer informatie het oudergedeelte op de website van KiVaschool.

Meer informatie? Ga naar: www.kivaschool.nl

Facebook

Twitter