Previous
Next

Scholen met een bijzondere onderwijsvisie!

Er zijn zeven ABBO-scholen in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen. De Montessorischool, de Krabbenkooi, de Aanloop, School Oost, de Rode Schouw, Kindcentrum Kiezelrijk en de Vrijeschool. Alle ABBO-scholen zijn door ouders opgericht en onderscheiden zich door een eigen onderwijsconcept. 

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs leerlingen voorbereidt op hun toekomstige rol in de maatschappij en méér biedt dan alleen cognitieve vaardigheden. Naast het onderwijs in taal en rekenen wordt daarom veel aandacht besteed aan spelend leren, samenwerken en creativiteit. Op al onze scholen worden zelfstandigheid, onderzoek en ondernemingszin gestimuleerd. Wij stellen ons ten doel om ruimte te geven aan de brede ontwikkeling van kinderen en al hun talenten te ontdekken.

Op deze manier halen wij het meest bijzondere uit uw kind naar boven!

Doelstellingen

Wij willen de brede ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren. Dat betekent dat wij naast aandacht voor de cognitieve vorming ook inzetten op de creatieve en motorische ontwikkeling van onze leerlingen. Door leren te verbinden met muziek, dans, zang en beweging willen wij onze leerlingen helpen bij de ontplooiing van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in hun toekomstige rol in de samenleving.

Neem contact met ons op

0164 - 235 225
Rijtuigweg 12
Bergen op Zoom

Wij gebruiken cookies...

Wil je weten wat dit betekend?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco