Anglia onderwijs


angliaAnglia netwerk

Het Anglia Examination Syndicate in Chicester, Engeland is  een organisatie die wereldwijd examens in de Engelse taal aanbiedt. Het grote verschil met andere bekende examens als Cambridge en London Chamber of Commerce zit in het aantal instapniveaus. Het Anglia examen kent veertien niveaus, waarvan het Proficiency Level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen.  Ook in Nederland is er groeiende erkenning. De Anglia niveaus zijn ook gekoppeld aan het Common European Framework waardoor de examens ook internationaal erkend worden.
Het Anglia Netwerk Nederland bestaat inmiddels uit ruim 400 scholen (Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en ROC) die samenwerken om Engels te stimuleren en te structureren.
Ieder jaar groeit het aantal examenkandidaten en neemt ook het ledenaantal toe van het Netwerk. Ook de activiteiten die in Nederland,  Europa maar ook wereldwijd worden ontplooid, zijn indrukwekkend.

Anglia examens

Op De Nieuwe Veste en Algemene School oost kunnen de leerlingen van de groepen 7 & 8, op vrijwillige basis, aan deze examens deelnemen. Steeds meer leerlingen nemen deel aan de examens. De leerlingen in groep 7 stappen meestal in op het tweede niveau: Junior. Sommigen zijn al wat verder en kunnen dan een niveau hoger (Primary), het niveau dat de meeste leerlingen van groep 8 maken. In groep 8 nemen de meeste leerlingen deel aan het Primary examen, de kandidaten die het vierde level, te weten Preliminary al aankunnen krijgen de gelegenheid om op dit niveau Anglia examen te doen Deze leerlingen krijgen hiervoor extra oefenstof. . Op deze manier wordt al jong een uitstekende basis gelegd voor het leren van een andere taal!  Sterk punt van Anglia voor de leerkrachten is dat er precies omschreven wordt welke woorden en vaardigheden beheerst moeten worden voor het examen. Op deze manier leren de leerlingen stap voor stap Engels en kunnen zij jaarlijks een niveau verder komen, in principe ook als zij op het voortgezet onderwijs zitten.
Kernactiviteit van het Netwerk zijn de examens. Momenteel kent Anglia tien algemene niveaus en vier Business English levels. Alle vaardigheden kunnen sinds 2005 worden getoetst, omdat naast de schriftelijke examens en de luistertoets ook een speaking test wordt aangeboden.  Bij het beoordelen van de examens staat voorop dat een leerling positieve ervaringen moet opdoen bij het leren van een vreemde taal. Daarom wordt er nadrukkelijk gekeken naar wat een leerling beheerst: daarop is de beoordeling gebaseerd! Sinds 1998 is De Nieuwe Veste een Anglia-school en dat houdt meer in dan een mooi bordje op de gevel van de school: wij hebben de mogelijkheid om alle examenniveaus af te nemen voor kandidaten.

Uiteindelijk doen de leerlingen van De Nieuwe Veste en Algemene School Oost uit de groepen 7 en 8 meestal eind april of begin mei hun Anglia examen.  Vervolgens gaat er een flink pakket op de post naar Engeland want daar worden de examens nagekeken door Engelse docenten die met de beoordeling ook rekening houden met kinderen die dyslectisch zijn. Begin juni worden dan de resultaten verwacht en zal iedereen zijn of haar diploma kunnen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op: www.bsdenieuweveste.nl en www.schooloost.nl