Author


All posts by Meike de Jongh

Goede doelen actie ABBO voor UNICEF


De afgelopen maanden hebben de leerlingen van de ABBO-basisscholen in en rond Bergen op Zoom hun beste beentje voor gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor UNICEF. Er werden fancy fairs...
read more

Open dag 27 maart alle ABBO scholen


Op vrijdag 27 maart staat de open scholen route van ABBO gepland. Alle ABBO scholen zetten deze dag hun deuren open van 09.00-12.00uur. Kijk hoe het onderwijs op de scholen is ingericht Ontmoet onze...
read more

Pauzesport i.s.m. CIOS Goes


Ik zal mezelf even voorstellen: Mijn naam is Mike van Dijk, stagiaire bewegingsonderwijs binnen ABBO. Ik volg de niveau 4 opleiding LOBOS (Leraarondersteuner bewegingsonderwijs en sport) op het CIOS...
read more

Leuke match De Krabbenkooi en Fort Smakelijk


Kookclub De Krabbenkooi In december 2014 hebben de kinderen van De Krabbenkooi wel een heel bijzondere kookworkshop gekregen van Fort Smakelijk. Met elkaar hebben zij een kerstdiner voorbereidt voor...
read more

Samenwerking ABBO-CIOS GOES voor bewegingsonderwijs


In het Stadsmag van januari 2015 een mooi artikel over de samenwerking ABBO en CIOS Goes voor bewegingsonderwijs Klik hier voor het artikel:SCHOLEN_Abbo_CIOS_v2   Met dank aan de Grafische...
read more

Het leerorkest van de ABBO-scholen gaat van start 


Alle leerlingen van de ABBO-scholen nemen deel aan een uniek project met CKB De Maagd. In dit project leren alle leerlingen een muziekinstrument bespelen en nemen plaats in een echt orkest! Met dit...
read more

Het jonge kind: Spelen – ontwikkelen – leren


Op 30 oktober organiseerde de stuurgroep ‘het jonge kind’ een avond voor alle collega’s werkzaam in de kinderopvang, in de peuterspeelzaal en in de eerste groepen van het basisonderwijs. Deze...
read more

De workshop ‘Rekenen en taal doe je zo!’


Bewegend werken aan leerdoel van taal en rekenen De school stimuleert voornamelijk de linker hersenhelft. Die wordt gebruikt bij rekenen, taal, logisch nadenken, verwoorden, redeneren, etc. Bij het...
read more

Het tekenen van de tripartiete overeenkomst


De samenwerking tussen ABBO en het CIOS getekend in het bijzijn van de wethouder Yvonne Kammeijer  ‘We have a dream’ Uit de toespraak van wethouder Yvonne Kammeijer Teruggekomen van de...
read more

Een belangrijke rol voor sporten en bewegen


De samenwerking met CIOS en de inzet van hun studenten Het onderwijs op de ABBO-scholen moet een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot...
read more