CIOS


ciosDe ABBO-scholen willen het meest bijzondere uit ieder kind naar boven halen. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle  ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk moeten we voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen moet vooral een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Hierbij past ook extra aandacht voor de motorische ontwikkeling van onze leerlingen. Sporten en bewegen is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan vaardigheden als samenwerken, leren om de eigen grenzen te verleggen, in staat zijn te incasseren,  het vergroten van het doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid te leren nemen voor jezelf en een team.

Om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op onze scholen te vergroten, hebben wij inzet nodig van studenten die opgeleid zijn voor het bewegingsonderwijs. Samen met hen kunnen we ervoor zorgen dat er prikkelend en uitdagend bewegingsonderwijs wordt neergezet. Hiertoe is de ABBO een samenwerkingsverband met het CIOS gestart. Omdat wij hierbij ook graag de verbinding willen leggen met de organisatie die op onze scholen verantwoordelijk is voor de buitenschoolse opvang is gevraagd aan Stichting Mamaloe om ook mee te denken.

Bovendien beschikt Stichting ABBO over een gediplomeerde HALO-leerkracht. Zij kan het totale sport- en beweegaanbod binnen en buiten schooltijd op stichtingsniveau coördineren. Samen met de leerkrachten zal zij op die manier zorg dragen voor de juiste begeleiding van de CIOS-studenten.  Met deze samenwerking ontstaat de mogelijkheid om in het curriculum van de ABBO-scholen te gaan werken met blokuren of dagdelen waarin leerlingen het plezier kunnen ondervinden van het sporten en bewegen.

Het is onze droom dat:

  • al onze leerlingen kunnen genieten van een kwalitatief hoogstaand sport- en beweegaanbod tijdens hun basisschoolperiode;
  • al onze leerlingen in staat worden gesteld om hun eigen motorische vermogens te ontdekken, te benutten en verder te ontwikkelen zodat zij dit gericht kunnen inzetten op school, in hun vrije tijd en in hun toekomstige rol in de samenleving;
  • het bewegingsonderwijs benut wordt om het traditionele, schoolse vakkenaanbod te verrijken en op een andere wijze aan te bieden zodat alle leerstijlen van onze leerlingen worden aangesproken;
  • leerlingen met een specifiek talent op het gebied van sporten en bewegen de kans krijgen om hierin uit te blinken en indien gewenst een gerichte vervolgopleiding op dit terrein te kiezen.

Website: www.ciosgoesbreda.nl