De Aanloop


Gijs-ABBO-De Aanloop-_GPF0650-hiresVoor creatieve denkers en doeners!

Basisschool De Aanloop is een neutraal bijzondere basisschool. Neutraal bijzonder onderwijs is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur.

Op de Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Samenwerking met ‘De activiteit’ stapje voor stapje in. Maar wat houdt OGO precies in? In ieder geval is het onderwijs dat kinderen helpt hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is, kort maar krachtig, de kern. Verder zijn de belangrijkste kenmerken van OGO en dus het onderwijs op De Aanloop:

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enz).
 • Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld de schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een sociaal cultureel karakter.
 • De rol van de leerkracht is belangrijk binnen OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op.
 • De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit.
 • In begeleide keuzes helpen leidsters en leerkrachten hun leerlingen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te praten, te denken en te werken.

Gijs-ABBO-De Aanloop-_GPF0245-hiresDe afgelopen twee jaar is het hele gebouw van de Aanloop aangepast aan de moderne eisen die aan onderwijsgebouwen én de buitenruimtes worden gesteld. Zo is het schoolplein helemaal gerenoveerd en ingericht om onze leerlingen te stimuleren om hun spel verder te ontwikkelen. Daarbij is uitgegaan van de principes van meervoudige intelligentie (Gardner).

Onze speerpunten:

 • Eigentijds ontwikkelingsgericht onderwijsconcept (OgO)
 • Grote ouderbertokkenheid: ouderraad
 • Verrijkingsklas en Spaanse les
 • Werken met onderzoeksvragen
 • Peuter plustraject
 • Een avontuurlijk speelplein voor jong en oud
 • Compleet brede school

Downloads:

 

Algemene gegevens:

Frederik Maystraat 33

4614 EG Bergen op Zoom

T: 0164 210191

E: aanloop@aanloopboz.nl

W: www.aanloopboz.nl