De cultuurloper


cultuurloperschoolDe Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing èn een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, kunstencentra en scholen in Noord-Brabant.

In 2013 en 2014 startten in de provincie 27 gemeenten met het landelijke regeling, waardoor zo’n 90 scholen voor het primair onderwijs en 4 scholen voor het voortgezet onderwijs aan de slag konden met De Cultuur Loper. In 2015 en 2016 groeit het aantal scholen binnen deze gemeenten tot 250. Na 2016 wordt De Cultuur Loper uitgerold binnen meer gemeenten en zo beschikbaar gesteld aan nog meer scholen.

 

Scholen werken met De Cultuur Loper aan een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

Zij doen dit aan de hand van een traject bestaande uit acht stappen. Dit traject wordt als een online instrument aangeboden. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de lokale intermediairs. De coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van De Cultuur Loper zetten Kunstbalie en Erfgoed Brabant sterk in op deskundigheidsbevordering. 
Zo is er een uitgebreid scholingsaanbod en zijn er twee inhoudelijke pijlers ontwikkeld:

 

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt in vier jaar (2013 t/m 2016) aan de kwaliteitsdoelen:

  • ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum
  • vakinhoudelijke deskundigheid;
  • relatie scholen en culturele omgeving;
  • beoordeling van de culturele ontwikkeling van de leerling.

Lees hier de toelichting per doel.

Effectmeting

Het vierjarige programma De Cultuur Loper wordt regelmatig onderzocht. In opdracht van Kunstbalie doet de KPC Groep onderzoek onder scholen, intermediairs en gemeenten. In 2014 is de eerste tussentijdse effectevaluatie geweest; in 2015 volgt de tweede en in 2016 wordt de eindeffectmeting gehouden.

De eerste tussentijdse effectevaluatie uit 2014 wijst uit dat het programma op koers ligt: de werkwijze wordt omarmd en gebruikt. Scholen, intermediairs en gemeenten zijn gemotiveerd en betrokken en zijn actief bezig met De Cultuur Loper.

Alle scholen van ABBO zijn aangesloten bij De Cultuurloper.

Voor meer informatie: www.decultuurloper.nl