De Montessorischool


Gijs-ABBO-Montessori-_GPF0832-hiresHelp mij het zelf doen!

 

De eerste Montessorischool in Bergen op Zoom bestaat sinds 1984. Het is een neutrale, bijzondere, brede basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Neutraal wil zeggen dat geloof geen rol speelt. Een brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, sport en cultuur. Bij de Montessorischool zijn dat bijvoorbeeld peuterspeelzaal ‘Ons Marieke’ en de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ‘Mamaloe’. 

Montessorischolen in Nederland zijn allemaal vernoemd naar een arts uit Italië: Maria Montessori. Zij ontwikkelde een manier van lesgeven die anders is dan bij andere basisscholen. De interesse van kinderen voor verschillende onderwerpen verschilt van tijd tot tijd en daarmee ook het gemak waarmee ze iets leren over dat onderwerp. Maria Montessori bedacht dat het makkelijker zou zijn voor kinderen als daar rekening mee gehouden werd. Op een Montessorischool werken kinderen daarom in hun eigen tempo, kiezen ze materiaal dat op dat moment bij hen past en leren ze ook veel van elkaar. Kinderen zijn heel zelfstandig, maar zij krijgen hierbij hulp. De leraren op de Montessorischool zijn speciaal opgeleid om hen hierbij te begeleiden en op het juiste moment nieuwe lesstof aan te bieden. 

Gijs-ABBO-Montessori-_GPF1041-hiresOnze Montessorischool is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand in de binnenstad. Om ervoor te zorgen dat het hele gebouw goed benut kan worden zijn in 2013 op de tweede verdieping drie klaslokalen omgebouwd naar twee klaslokalen. Deze lokalen zijn tevens voorzien van een klasventilatiesysteem omdat deze lokalen onder het pannendak zitten. Naast het hoofdgebouw is er aan de overkant van de straat nog een dependance die ook bij onze school hoort. Om de doorgaande lijn te kunnen aanbieden zijn de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de BSO bij elkaar geplaatst in de dependance met de gebouwaanpassingen die daarbij horen. Hiermee is onze school een echte brede school geworden! Natuurlijk blijven wij de komende jaren investeren in een frisse en prettige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers.

Onze speerpunten:

  • Zelfstandigheid met als slogan: Help mij het zelf doen!
  • Individuele aandacht en individuele structuur
  • Montessori Kind Volgsysteem (MKVS)
  • Continurooster: alle kinderen blijven over
  • Passend onderwijs voor zorgkinderen
  • Kosmisch onderwijs door Topondernemers
  • Touchscreens in alle groepen
  • Verslaggeving d.m.v. portfolio’s
  • Complete brede school

Downloads:

Schoolgids Montessori school

Algemene gegevens:

Noordsingel 57

4611 SC Bergen op Zoom

T: 0164 251607

E: montessori-boz@montessori-boz.nl

W: www.montessori-boz.nl