Doelstellingen

Home » Doelstellingen

Brede ontwikkeling

Wij willen de brede ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren. Dat betekent dat wij naast aandacht voor de cognitieve vorming ook inzetten op de creatieve en motorische ontwikkeling van onze leerlingen. Door leren te verbinden met muziek, dans, zang en beweging willen wij onze leerlingen helpen bij de ontplooiing van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in hun toekomstige rol in de samenleving.

Ondernemingszin, doorzettingsvermogen, samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit, een onderzoekende houding en verbindend vermogen zijn in onze visie op onderwijs minstens zo belangrijk als een goede score voor taal en rekenen. Daarom zorgen wij op al onze scholen voor een breed en afwisselend onderwijsaanbod waarbij onze leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken waar hun unieke talenten liggen en hoe zij die het beste kunnen benutten.

Om dit brede onderwijsaanbod vorm te geven, werken de ABBO-scholen intensief samen met een aantal partners uit de regio. Zo zijn wij met het CKB de Maagd een leerorkest gestart. Ook is er veel aandacht voor dans, zang en drama waarbij wij samenwerken met Boogie Down en Jac Danst. Verder zetten wij in partnerschap met het CIOS in op hoogwaardig bewegingsonderwijs.

Natuurlijk houden wij in ons onderwijsaanbod ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom is er door het BASburo een speciale lessenserie over het gebruik van social media ontwikkeld. Door steeds te zoeken naar verbreding en vernieuwing van ons onderwijsaanbod zorgen wij ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw.

Kijkt u voor meer samenwerkingspartners op de pagina van partners