Het ABBO bestuur


Het bestuur wordt gevormd door:

Bart van Bezooijen – voorzitter
Alex Swagemakers
Veerle van de Graaff – Schimmel
Marcel Michielsen
Tasin Yildiz

Algemeen Directeur:
 Conny van Loenhout

Contactgegevens

Marslaan 1
Postbus 648
4600 AP Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-235225
Fax: 0164-237431
info@abboscholen.nl

Beloningsbeleid Stichting ABBO
Bestuur
Het bestuur van Stichting ABBO ontvangt een vergoeding voor zijn bestuurstaken. Vergoedingen aan bestuurders worden vastgesteld op basis van het declaratiereglement.

Algemeen directeur/bestuurder
De algemeen directeur/bestuurder van Stichting ABBO wordt bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Medewerkers
De medewerkers van Stichting ABBO worden bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.