Leerorkest


leerorkestCKB de Maagd en de ABBO-scholen gaan op een unieke manier samenwerken!

In het nieuwe schooljaar zullen vijf ABBO-scholen (De Montessorischool, De Krabbenkooi, School Oost, De Aanloop en De Rode Schouw) intensief gaan samenwerken met  CKB De Maagd. Doelstelling is de brede creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren omdat beide partijen geloven dat goed onderwijs méér moet bieden dan lessen in taal en rekenen.

In de 21e eeuw moeten kinderen vooral leren om creatief te denken, te onderzoeken, te ondernemen, samen te werken en te verbinden. Dit sluit aan bij het Finse model dat de ABBO-scholen tijdens hun studiereis in maart 2013 hebben leren kennen en in het onderwijs willen introduceren. In Finland is veel meer ruimte voor de brede creatieve vorming van leerlingen.

Daarom willen de ABBO-scholen naast de traditionele schoolse vakken in het nieuwe schooljaar veel meer uren gaan besteden aan drama, dans, muziek en beeldende vorming. Het is de overtuiging van beide partijen dat het aanspreken van de fantasie, het stimuleren van het scheppend vermogen, de durf om gebaande paden te verlaten belangrijke vaardigheden zijn voor de toekomst van de leerlingen. Samen met team van CKB De Maagd willen de ABBO-scholen deze droom waarmaken

In onderlinge samenwerking is een plan bedacht om menskracht en middelen te bundelen zodat ruimte ontstaat om de innovatieve elementen van het Finse model in de praktijk neer te zetten. Er wordt gewerkt vanuit een groeimodel waarbij gestart wordt met een leerorkest.

Wat houdt het leerorkest concreet in:

Groep 1 t/m 4 krijgt elke week een muziekles op school gegeven door de eigen groepsleerkracht. Om de week zal deze muziekles door een CKB docent worden ondersteunt. De groepen 1 t/m 4 zullen voornamelijk lessen krijgen die te maken hebben met de voorbereiding van het leerorkest.

Groep 5 krijgt elke week een muziekles op school gegeven door een CKB docent. Vanaf augustus 2014 t/m januari 2015 zullen de kinderen voornamelijk lessen krijgen ter kennismaking en voorbereiding van dit leerorkest. Vanaf januari 2015 gaan de kinderen daadwerkelijk aan de slag gaan met het leerorkest. De Aanloop, De Montessorischool en De Krabbenkooi zullen deze speciale lessen volgen op het CKB. De Rode schouw en School Oost zullen deze lessen op de school zelf volgen i.v.m. de afstand .

Kijk u voor actuele informatie over de lessen van het leerorkest en leuke foto’s op de websites van de scholen.