Kies voor OGO-onderwijs, kies voor de Aanloop!


ogoTientallen leerkrachten geven in hun eigen klassen vorm aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij ontwerpen thema’s en kernactiviteiten zoals spel en onderzoek, samen met de kinderen in hun onder- of bovenbouwgroepen. Dag in, dag uit. Het zelf ontwerpen van onderwijs waarin betekenissen van kinderen worden verbonden met de bedoelingen van de leerkracht. Dat gaat niet vanzelf. Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie, reflectie. In elke fase van het thema.

De OGO-Academie is er van overtuigd dat beter onderwijs alleen tot stand komt door samen te werken, door elkaar te inspireren en gebruik te maken van elkaars competenties en ervaringen. Van mensen uit de praktijk van het onderwijs én de praktijk van het opleiden, nascholen of onderzoek. De OGO-Academie biedt hiervoor het platform, onder andere door middel van deze website.

Met Ontwikkelingsgericht Onderwijs leren wij op De Aanloop kinderen vaardigheden, die in deze 21e eeuw goed van pas komen. We leren de kinderen een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding tijdens het werken aan de thema’s. Daar komen de volgende vaardigheden

bij aan bod: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid. In de onderbouw wordt dit op speelsere manier aangeleerd. In de bovenbouw komt het accent meer te liggen op de onderzoekende vaardigheden’.

Voor meer informatie over het OGO-onderwijs, kijk op http://www.ogo-academie.nl/

Voor meer informatie over het OGO-onderwijs op de aanloop, kijk op http://www.aanloopboz.nl/nl/home.aspx