Veel ondersteuning van ouders op De Montessorischool!


De Montessorischool krijgt veel hulp van enthousiaste ouders bij uiteenlopende activiteiten en gebeurtenissen.

Hieronder een aantal leuke verhalen van ouders die betrokken zijn bij De Montessorischool.

“Ik ben Marlies, moeder van Thom en leesmoeder in de onderbouw. Het is voor mij belangrijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van mijn eigen kind. Ook vind ik het leuk om de ontwikkeling van zijn leeftijdsgenoten mee te maken. Je ziet ze bij iedere leesbeurt weer zekerder worden. Helemaal gelukkig zijn ze als ze weer woorden bedenken met een nieuw geleerde letter.

Vorig jaar hielp ik bij het onderbouwfeest. Het thema was sprookjes. Verstoppen als de zeven geitjes, snoepen als Hans en Grietje en spiegeltje aan de wand knutselen. Met allerlei spelletjes vierden de kleuters feest in hun sprookjesachtige school. Alle kinderen, juffen en hulpouders zagen eruit als feeën, prinsen, prinsessen of zelfs draken.

Tien jaar geleden stapte ik De Montessorischool binnen met mijn oudste zoon van vier aan mijn hand. Ik kon me toen niet indenken hoe betrokken ik zou raken bij deze bijzondere en sociale school. Al snel had ik goed contact met de onderbouwjuffen en dat bleef in de volgende bouwen ook zo. Je kunt je kind iedere dag in de klas brengen. Zo krijg je een band met de leerkracht. Samen met andere ouders en een leerkracht startten we enthousiast de ouderhulpgroep. We wilden meer betrokken zijn bij activiteiten op school. We helpen nu bijvoorbeeld met de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstherberg, de sportdag en de musical van groep acht. Inmiddels bestaan we al vijf jaar en zijn met zeventien actieve ouders. Je leert zo snel andere ouders kennen en je komt op een andere manier met school in contact.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van De Montessorischool in Bergen op Zoom, kijk op www.montessori-boz.nl