Aandacht voor het kind is erg belangrijk op De Aanloop


Gijs-ABBO-De Aanloop-_GPF0327-webresOp De Aanloop gaan wij uit van de ontwikkeling van het kind. We stemmen dus goed af op hun onderwijsbehoefte. Met het OGO-onderwijs, passen we dit toe op creatief en leergebied. We sluiten aan bij de mogelijkheden van ieder kind. Voorbeelden hiervan zijn extra begeleiding bij rekenen/lezen/spelling, verrijkingstrajecten en -klassen, oefening van taakgericht werken, begeleiding op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, talentontwikkeling op gebied van motoriek, kunst en cultuur. Zo worden de leerlingen gestimuleerd en uitgedaagd.

Ouders vertellen…

Als ouders van 2 kinderen in de bovenbouw van De Aanloop, delen we graag onze ervaringen over het feit dat er bij het team van De Aanloop duidelijk aandacht is voor de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Dat start met een signaalfunctie bij mogelijke problemen, zodat een nader onderzoek kan worden gedaan naar de onderliggende oorzaak. In ons geval konden we op die manier een bureau inschakelen dat de diagnose kon stellen – en met de diagnose dyslexie wordt vervolgens duidelijk rekening gehouden en ingespeeld op specifieke behoeftes. Niet ieder dyslectisch kind heeft immers dezelfde ondersteuning nodig. Ook extra uitdaging wordt door De Aanloop aangeboden, zodat kinderen die de reguliere leerstof makkelijk of zelfs saai vinden bijvoorbeeld Spaanse les krijgen of in verrijkingslessen aan de slag kunnen met uitdagende projecten waarin bijvoorbeeld samenwerken, techniek, creativiteit en ook verdieping afwisselend aan de orde komen. Met als hoogtepunten een wedstrijd waterraket schieten en een project om helemaal zelf een klassenfeest te organiseren. Prachtig om te zien hoe de talenten en behoeften van ieder kind worden gezien en hoe het team van De Aanloop zich inzet om waar mogelijk in te spelen op extra onderwijsbehoeften van de kinderen- zowel waar het extra ondersteuning betreft als waar extra uitdaging speelt.

Voor meer informatie over het onderwijs op De Aanloop, kijk op www.aanloopboz.nl

 

Facebook

Twitter