Vacature bestuursleden


Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) is een schoolbestuur van zes basisscholen in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen. De stichting heeft ongeveer 1350 leerlingen en 120 personeelsleden.

Het stichtingsbestuur van Stichting ABBO is op zoek naar bestuursleden m/v

Profiel Bestuurslid

Een (potentieel) bestuurslid:

  • toont verbondenheid in ruime zin met één van de scholen van de stichting ABBO en/of onderschrijft het belang van algemeen bijzonder onderwijs;
  • heeft kennis en ervaring die waardevol is voor de stichting en nog niet (voldoende) in het bestuur aanwezig is;
  • heeft (enige) bestuurservaring;
  • is gemiddeld twee vergaderavonden per maand (en voorbereidingstijd) beschikbaar;
  • neemt de benodigde vertrouwelijkheid ten aanzien van bestuursaangelegenheden in acht;
  • heeft oog voor het grotere geheel;
  • is bereid intern en extern het bestuur te vertegenwoordigen;
  • kan tactisch en diplomatiek handelen;
  • neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen die door het bestuur zijn genomen;
  • kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

Interesse? Op de website van Stichting ABBO (www.abboscholen.nl) vindt u de volledige vacaturebeschrijving van bestuurslid.  

Vragen en sollicitaties

Uw sollicitatiebrief vergezeld van een CV kan tot 11 oktober 2015 per email verzonden worden naar de algemeen directeur van Stichting ABBO, de heer Leo Soffers, leo.soffers@abboscholen.nl. Voor nadere informatie kunt u de heer Soffers bereiken op telefoonnummer 06 30 57 71 51.