Benoeming nieuwe bestuursleden.


Graag wil ik u namens het bestuur van ABBO informeren over de benoeming van twee nieuwe bestuursleden.

Mevrouw Katja Drost en de heer Bart van Bezooijen zijn op 18 januari 2016 toegetreden tot het bestuur van ABBO. Katja is ouder van de Krabbenkooi en Bart is ouder van School Oost.

Met vriendelijke groet,
Leo Soffers