Algemeen directeur


Het bestuur van Stichting ABBO informeert u graag over het volgende.
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving blijkt het niet langer mogelijk om de combinatie van de rol van Algemeen Directeur voor twee afzonderlijke doch samenwerkende besturen vorm te geven op de wijze zoals Stichting SOM, Stichting ABBO en Leo Soffers hadden bedoeld. De heer Soffers heeft dan ook besloten om per 1 juni 2016 zijn rol als Algemeen Directeur voor ABBO te beëindigen.
De reeds langer bestaande samenwerking tussen Stichting ABBO en Stichting SOM zal uiteraard verder ongewijzigd worden voortgezet. Stichting ABBO zal in afstemming met de betrokken geledingen zo spoedig mogelijk een sollicitatieprocedure opstarten voor een nieuwe Algemeen Directeur.
Om continuïteit te waarborgen is Conny Van Loenhout bereid gevonden de functie van Algemeen Directeur gedurende deze procedure in te vullen zodat alle lopende dossiers voortgang behouden. Waarneming van Conny in zijn rol als schooldirecteur gedurende deze periode wordt op School Oost vormgegeven.
Conny van Loenhout is te bereiken op het bestuurskantoor van Stichting Abbo.
Marslaan 1​​
​​Postbus 648
4624 CT Bergen op Zoom​​
4600 AP Bergen op Zoom
0164 – 235225
conny.vanloenhout@abboscholen.nl
Het bestuur bedankt ook langs deze weg Leo voor zijn uitstekende bijdragen gedurende de afgelopen anderhalf jaar- zijn toegevoegde waarde voor de organisatie is groot geweest.