De Rode Schouw biedt ook volgend schooljaar hoogbegaafdenonderwijs aan


De Rode Schouw biedt ook volgend schooljaar hoogbegaafdenonderwijs aan, ook wel het RubiqS-onderwijs genoemd. In het schooljaar 2016-2017 heeft de school een RubiqS-groep 5-6 en een RubiqS-groep 7-8. Daarnaast werkt De Rode Schouw in de onderbouw met groepen waarin meerdere hoogbegaafde kinderen zitten, maar ook kinderen met een andere ondersteuningsbehoefte of geen specifieke ondersteuningsbehoefte. In deze groepen wordt nauw samengewerkt en afgestemd met de hoogbegaafdengroepen, zodat zowel de hoogbegaafde als ook alle andere kinderen profiteren van een rijk onderwijsaanbod.

Het hoogbegaafdenonderwijs op De Rode Schouw biedt hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen zich thuis en kunnen zichzelf zijn. Naast alle reguliere vakken die compact worden aangeboden, zijn er extra vakken zoals filosofie, schaken en een buitenlandse taal, anders dan Engels. Tevens wordt er veel tijd besteed aan creatieve werkvormen en staat drama wekelijks op het programma. Hoogbegaafde kinderen hebben een andere manier van informatie verwerken en opslaan. Ze leren vanuit inzicht, eerst het geheel en vervolgens pas de verschillende delen waaruit het geheel bestaat. Daarom wordt er gewerkt met het ‘top-down leren’. Gedurende het jaar staat een aantal thema’s centraal waaraan de kinderen werken. Tijdens de onderzoekstijd die dagelijks op het rooster staat, stellen de kinderen binnen het thema onderzoeksvragen op, waarmee de onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt, waardoor kinderen ook van en met elkaar kunnen leren. Door gestructureerd te werken aan de onderzoeksvragen, wordt toegewerkt naar een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, maar ook grotere, klassikale producten kunnen hierbij gemaakt worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het inrichten van een museum, het schrijven van een toneelspel en het maken van een maquette