Vacature bestuursleden.


ABBO logo

Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) is een schoolbestuur van zes basisscholen in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen. De stichting heeft ongeveer 1350 leerlingen en 120 personeelsleden.

Het stichtingsbestuur van Stichting ABBO is op zoek naar  bestuursleden m/v

Profiel bestuurslid
Een (potentieel) bestuurslid:
• toont verbondenheid in ruime zin met één van de scholen van de stichting ABBO en/of onderschrijft het belang van algemeen bijzonder basisonderwijs;
• heeft kennis en ervaring die waardevol is voor de stichting en nog niet (voldoende) in het bestuur aanwezig is;
• heeft (enige) bestuurservaring;
• is gemiddeld twee vergaderavonden per maand (en voorbereidingstijd) beschikbaar;
• neemt de benodigde vertrouwelijkheid ten aanzien van bestuursaangelegenheden in acht;
• is bereid intern en extern het bestuur te vertegenwoordigen;
• kan tactisch en diplomatiek handelen;
• neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen die door het bestuur zijn genomen;
• kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

Interesse? Op de website van Stichting ABBO (www.abboscholen.nl) vindt u de volledige vacaturebeschrijving van bestuurslid.

Vragen en sollicitaties

Uw sollicitatiebrief vergezeld van een CV kan per email verzonden worden naar de algemeen directeur van Stichting ABBO, de heer Conny van Loenhout, conny.vanloenhout@abboscholen.nl. Voor nadere informatie kunt u de heer Van Loenhout bereiken op telefoonnummer 0164 – 23 52 25