Partner: CKB/ De Maagd


ckbmaagdCKB De Maagd laat kunst & cultuur (be)leven!
CKB De Maagd is dé aanbieder van kunst- & cultuureducatie en podium voorstellingen in Bergen op Zoom. Ze stelt zichzelf ten doel zoveel mogelijk mensen in en buiten de stad kunst en cultuur actief en passief te laten beleven. Hier neemt zij een initiërende en ondernemende rol in.

Belangrijke kernwaarden zijn plezier, passie en professionaliteit; zowel vernieuwend als het doorgeven van cultureel erfgoed; open, uitnodigend en uitdagend. Vanuit de maatschappelijk bewuste visie dat kunst & cultuur bijdraagt aan een waardevolle samenleving en sociale cohesie.

Het nieuwe concept ‘Kunstroute’ van CKB De Maagd biedt mogelijkheden voor intensieve samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Het team van CKB De Maagd beschikt over goed opgeleide vakdocenten die in samenwerking met de leerkrachten van de ABBO-scholen kunnen zorgen voor het gewenste creatieve vakkenaanbod voor al onze leerlingen.

Speciaal voor de ABBO-scholen heeft CKB de Maagd een leerorkest ingericht. Met deze samenwerking kunnen wij in het curriculum van de ABBO-scholen complete dagdelen aanbieden waarin leerlingen kennis maken met verschillende muziekinstrumenten en samen leren spelen. Ook zijn er complete dagdelen ingeroosterd waarin de leerlingen naar het CKB De Maagd gaan voor zang, dans, muziek en dramalessen.

Met deze nieuwe vorm van samenwerken sluiten de ABBO-scholen en CKB De Maagd aan bij het landelijk beleid inzake cultuureducatie.De samenwerking van het CKB de Maagd met de ABBO-scholen biedt de gelegenheid om alle talenten van de leerlingen tot hun recht te laten komen en iedereen de kans te geven om uit te blinken door evenveel te investeren in creatieve vorming als in het traditionele “schoolse” vakkenaanbod.

CKB De Maagd

Hoofdgebouw:
Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH Bergen op Zoom
T: 0164-280500
E: ckb@bergenopzoom.nl
www.ckbdemaagd.nl

De Maagd
Grote Markt 32
4611 NT Bergen op Zoom.

CKB Theaterzaal:
Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH Bergen op Zoom