Partner: F!tfabriek


De F!TFabriek heeft een onderwijsondersteuner geplaatst binnen de stichtingen ABBO en SOM. ABBO is een stichting bestaande uit 5 basisscholen binnen Bergen op Zoom, namelijk; de Aanloop, Algemene School Oost, de Krabbenkooi, de Montessori en de Rode Schouw. Stichting ABBO wil een breed sport- en beweegaanbod neerzetten binnen hun scholen. Het gaat hierbij om een beweegaanbod dat zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvindt. Om dit brede sport- en beweegaanbod neer te kunnen zetten, hebben de ABBO scholen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het CIOS Goes.

Verder heeft ABBO de doelstelling om leerlingen niet alleen op een goede manier te laten bewegen, maar het gaat ook om het maken van de verbinding met de meer traditionele vakken (lezen, rekenen en spelling) en het bewegingsonderwijs. Taak van de bovenschoolse coördinator en de onderwijsondersteuner is om werkvormen te ontwikkelen waarin leerlingen o.a. op een bewegende manier leren rekenen (bijvoorbeeld door te springen en tegelijkertijd breuken proberen te maken). Daarnaast werken de scholen van stichting ABBO aan het gezonde schoolvignet. De doelstelling is dat aan het einde van het schooljaar 2017/2018 6 van de 6 scholen van de gehele stichting ABBO het gezonde schoolvignet in bezit heeft.

De F!TFabriek – Bergen op Zoom

De Boulevard Noord 45
4617 HD Bergen op Zoom

T 0164-201 205

info@fitfabriekboz.nl

www.fitfabriekboz.nl