Partner: Mamaloe kinderopvang


De ABBO werkt sinds een aantal jaar intensief samen met Mamaloe. Bij Mamaloe is zowel kinderopvang, buitenschoolse opvang & peuterspeelzaalwerk te vinden.

Mamaloe Kinderopvang is te vinden op: De Krabbenkooi, School Oost, De Rode schouw en De Montessorischool.

Een meerwaarde voor de ontwikkeling van uw kind van 0–4 jaar

 • Onze pedagogische visie: In een veilige en uitdagende omgeving spelenderwijs opgroeien.
 • In de verticale (0-4 jaar) groep werken drie vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
 • Aan alle kinderen wordt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden middels de methode “Piramide”. Door dit methodisch    werken oefenen de kinderen, binnen het dagritme van de groep, spelenderwijs de verschillende competenties
 • Door de verschillende hoeken wordt rust gecreëerd.
 • Voor de baby´s is een speciale baby hoek aanwezig.
 • Om de ontwikkeling van uw kind te volgen wordt door de pedagogisch medewerkers  2 maal per jaar een observatieformulier van de PRAVOO methode ingevuld. Deze observatie wordt met de ouders in een individueel 10-minuten gesprek besproken.
 • Buiten spelen vinden wij net zo belangrijk als binnen spelen.
 • Aan de zindelijkheid van uw kind wordt spelenderwijs aandacht besteed.
 • Er wordt een verantwoord voedingsbeleid gevoerd

School uit? Jippie, naar de buitenschoolse opvang!!

 • Buitenschoolse opvang is een leuke en betrouwbare verlenging van de (school)dag in een huiselijke sfeer – wat terugkomt in de inrichting en indeling van de ruimte.
 • BSO is vrije tijd – de kinderen mogen hun vrije tijd zelf indelen.
 • Tijdens de schoolweken worden kinderen regelmatig in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan diverse workshops (houtbewerking, schminken, fotografie…)
 • Tijdens de schoolvakanties worden er in de buitenschoolse opvang activiteiten georganiseerd rondom een thema. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen dan een breed activiteitenaanbod waarin voor ieder kind iets te doen is, voor meisjes en jongens, voor jonge kinderen en (bijna) pubers, binnen en buiten, technisch, muzikaal, creatief en sportief, voor kinderen met uiteenlopende interesses, culturen, niveaus, individueel of in groepen. Ook worden er regelmatig uitstapjes ondernomen in de omgeving, zoals naar, het blote-voeten-pad, een vlindertuin of brengen we een bezoek bij een manege, de molen of een interessant bedrijf dat bij het thema past. Wilt u meer informatie? Ga naar: www.mamaloekinderopvang.nl
  • Inschrijfformulier kinderopvang, klik hier
  • Inschrijfformulier buitenschoolse opvang, klik hier
  • Inschrijfformulier peuterspeelzaal, klik hier

Mamaloe kinderopvang

Dorpstraat 53

461 HM Halsteren

T: 0164-682662

E: info@mamaloekinderopvang.nl

W: www.mamaloekinderopvang.nl