CIOS

Home » Partners » CIOS

De studenten van het profiel LOBOS (leraar ondersteuner bewegingsonderwijs en sport), worden opgeleid om de kinderen van het basisonderwijs, op een sportieve en verantwoorde manier bewegingslessen in en om de school te  verzorgen.  Zo ook voor de scholen van ABBO.  Dit jaar zal voor het eerst een cluster met LOBOS studenten worden gevormd.
Dit cluster zal in samenwerking met een vakleerkracht binnen ABBO, verschillende sport en gymlessen verzorgen. Ze zullen opdrachten gaan uitvoeren in relatie tot het werkveld en zullen moeten gaan fungeren als collega.
Wij hopende scholen een leerzaam jaar te bieden, waarin de stagiaires als ondersteuning de kinderen veel plezier laten ervaren in de sport en gymlessen.

Contactgegevens

Zwembadweg 1
4463 AB Goes

T: 0113 – 55 86 00
E: info@ciosgoesbreda.nl
W: www.cios.nl