CKB De Maagd

Home » Partners » CKB De Maagd

Vanuit deze samenwerking heeft stichting ABBO een leerorkest op alle scholen. Het Leerorkest is een mooi voorbeeld waarin de onderwijsorganisatie ABBO op unieke wijze samenwerkt met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom. Deze samenwerking leidt niet alleen tot ontwikkeling van kinderen op muzikaal gebied, maar ook op sociaal – maatschappelijk gebied. Brede ontwikkeling bij kinderen, talentontdekking en talentontwikkeling, samenwerking en samen tot een fantastisch resultaat komen, plezier beleven, trots zijn op elkaar en eigenwaarde ontwikkelen zijn zomaar enkele aspecten die naast het leren bespelen van een instrument van enorme waarde zijn.

Basisschool De Nieuwe Veste in Steenbergen heeft een eigen leerorkest. Op deze school is dit niet mogelijk om deel te nemen aan de samenwerking met Het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom omdat deze school niet binnen gemeente Bergen op Zoom valt. Basisschool De Nieuwe Veste heeft een ruim eigen aanbod muzikale vorming en een eigen Leerorkest. Hiermee wordt ook ruimschoots de doelstelling bereikt die op alle andere ABBO scholen wordt nagestreefd.

Contactgegevens

Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH Bergen op Zoom

T: 0164-280500
E: ckb@bergenopzoom.nl
W: www.ckbdemaagd.nl