TransferCentrum Onderwijs Zeeland

Home » Partners » TransferCentrum Onderwijs Zeeland

Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is opgericht in 2015. Vanaf de oprichting is stichting ABBO deelnemer. De meeste Zeeuwse en twee Brabantse schoolbesturen voor primair onderwijs zijn verenigd in TCOZ met zo’n 25.000 leerlingen en 1800 fte aan leerkrachten. In deze samenwerking wordt maatwerk geboden op de vraag naar flexibele inzet van (onderwijs)personeel.

TCOZ is actief bij;

  • het verdelen van werk in de regio, rekening houdend met lerarentekort, vergrijzing en met behoud van kwaliteit,
  • het ondersteunen van personeelsleden door mobiliteit en scholing,
  • het versterken van kennis door het samenbrengen van bestuurders en P&O medewerkers,
  • een gezamenlijk antwoord op de realiteit die is ontstaan door de Wet Werk en Zekerheid.

Contactgegevens

Stationspark 47a
4462 DZ Goes

T: 0113-745728
E: info@tcoz.nl
W: www.tcoz.nl