Passend onderwijs


abboPassend onderwijs:

Per 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs inwerking getreden. Het is de bedoeling van passend onderwijs dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Stichting ABBO maakt  met acht andere schoolbesturen in de regio onderdeel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs Brabantse Wal. De regio bestaat uit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. In dit samenwerkingsverband werken alle basisscholen, de speciale basisschool De Driemaster en de speciale scholen De Kornalijn, De Kameleon samen. Ook  de Mytylschool in Roosendaal maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt onze scholen bij het vormgeven van passend onderwijs.

Omdat wij vinden dat elk kind bijzonder is, werken de ABBO-scholen zoveel mogelijk toe naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij ieder kind onderwijs willen bieden, ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In overleg met ouders, leerkrachten en trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk. Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wél en niet kan. Op basis hiervan geven wij de ouders de keuze om gebruik te maken van het maatwerkarrangement van de school of de keuze te maken voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

Bij vragen over onze onderwijszorg kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht, de intern begeleider en de schooldirecteur. Indien u toch nog vragen heeft kunt u ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via telefoonnummer 0164- 237557. U kunt ook de linked-in pagina van het samenwerkingsverband bezoeken via www.linkedin.com/pub/passend-onderwijs-brabantse-wal.

Overige interessante websites:

passend onderwijswww.passendonderwijs.nl

www.passendonderwijsenouders.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl