Waar staat ABBO voor?

Home » Stichting ABBO

Over onze school

De scholen van ABBO zijn  allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zeven ABBO-scholen:

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle  ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen.

Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden.

Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.