Het ABBO bestuur

Home » Stichting ABBO » Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Conny van Loenhout Algemeen Directeur
Bart van Bezooijen Voorzitter
Myrthe van Gurp
Veerle van de Graaff
Tasin Yildiz

Contactgegevens

Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-235225
Fax: 0164-237431
info@abboscholen.nl

Beloningsbeleid Stichting ABBO

Bestuur

Het bestuur van Stichting ABBO ontvangt een vergoeding voor zijn bestuurstaken. Vergoedingen aan bestuurders worden vastgesteld op basis van het declaratiereglement.

Algemeen directeur/bestuurder

De algemeen directeur/bestuurder van Stichting ABBO wordt bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Medewerkers

De medewerkers van Stichting ABBO worden bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.