ABBO RubiqS klas

Home » Stichting ABBO » Het voltijds hoogbegaafden onderwijs

Onderwijs

De voltijds hoogbegaafden onderwijs biedt hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om te leren op een manier die beter aansluit bij hun behoeften.

In de ABBO voltijds hoogbegaafden onderwijs wordt thematisch gewerkt waarbij de lesstof topdown wordt aangeboden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat hoogbegaafden topdown leren. Dat wil zeggen dat leerlingen eerst een thema in alle complexiteit willen overzien om het vervolgens te onderzoeken. In het reguliere onderwijs wordt echter bottom up geleerd. Dat betekent dat leerlingen zich in kleine stapjes steeds meer informatie eigen maken en pas aan het eind het complexe geheel overzien. Voor hoogbegaafde leerlingen is deze manier van leren echter niet motiverend genoeg. Stichting ABBO heeft de voltijds hoogbegaafden onderwijs binnen de stichting op basisschool de Rode Schouw in Halsteren.

In deze groep wordt volgens het concept van ABBO voltijds hoogbegaafden onderwijs gewerkt. Het onderwijsconcept van is gericht op hoogbegaafde leerlingen en gaat uit van thematisch onderwijs. Via speciaal ontwikkelde leerstof worden de leerlingen uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij de leerstijl en de interesse van hoogbegaafden.

De ABBO voltijds hoogbegaafden onderwijs op De Rode Schouw biedt hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen er zich thuis en kunnen zichzelf zijn. Naast alle reguliere vakken die compact worden aangeboden, zijn er extra vakken zoals filosofie, schaken en Chinees. Tevens wordt er veel tijd besteed aan creatieve werkvormen en staat drama wekelijks op het programma.

Gedurende het jaar staat een aantal thema’s centraal waaraan de kinderen werken. Tijdens de voltijds hoogbegaafden onderwijstijd die dagelijks op het rooster staat, stellen de kinderen binnen het thema onderzoeksvragen op, waarmee de onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt, waardoor kinderen ook van en met elkaar kunnen leren. Door gestructureerd te werken aan de onderzoeksvragen, wordt toegewerkt naar een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, maar ook grotere, klassikale producten kunnen hierbij gemaakt worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het inrichten van een museum, het schrijven van een toneelspel en het maken van een maquette.