KiVa onderwijs

Home » Stichting ABBO » KiVa onderwijs

KiVa in het kort

Het KiVa antipestprogramma biedt De Krabbenkooi een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. In Finland werd dankzij het preventieve programma pesten met 40% voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

KiVa op de Krabbenkooi

Om te onderzoeken of het Finse programma ook in Nederland werkt, heeft De Krabbenkooi ervoor gekozen om een KiVa-school worden! De Krabbenkooi heeft meegedaan aan een 2-jarig landelijk onderzoek. 

Enkele positieve gedragsveranderingen op De Krabbenkooi waren:

  • Kinderen realiseerden zich gaandeweg steeds meer dat een fijne sfeer in de klas een groepsverantwoordelijkheid is, waarbij jezelf bewust moet zijn van je eigen rol in het geheel. Pesten is heel negatief en dat willen we gewoon niet in de klas!
  • Kinderen kregen steeds meer zicht op het verschil in plagen en pesten. Tijdens plagerijen kon een kind d.m.v. Ik-taal duidelijker en gerichter aangeven wat hij/zij als onprettig ervaren in de klas of op het schoolplein.
  • Door de virtuele leeromgeving konden de leerlingen thuis via het internet met zijn/haar eigen inlognaam + wachtwoord de KiVa-methode ervaren en hun kennis toepassen, die ze in de klassen hebben opgedaan. Ouders krijgen zo ook een kijkje in de wereld van KiVa.
    Klik hier om de oudergids van KiVa te downloaden: oudergids of voor meer informatie het oudergedeelte op de website van KiVaschool.

Meer informatie? Ga naar: www.kivaschool.nl