Montessori onderwijs

Home » Stichting ABBO » Montessori onderwijs

Maria Montessori

Montessorischolen in Nederland zijn allemaal vernoemd naar een arts en pedagoog uit Italië: Maria Montessori. Zij ontwikkelde een manier van lesgeven die anders is dan bij andere basisscholen. De interesse van kinderen voor verschillende onderwerpen verschilt van tijd tot tijd en daarmee ook het gemak waarmee ze iets leren over dat onderwerp. Maria Montessori bedacht dat het makkelijker zou zijn voor kinderen als daar rekening mee gehouden werd. Op een Montessorischool werken kinderen daarom in hun eigen tempo, kiezen ze materiaal dat op dat moment bij hen past en leren ze ook veel van elkaar. Kinderen zijn heel zelfstandig, maar zij krijgen hierbij hulp. De leraren op de Montessorischool zijn speciaal opgeleid om hen hierbij te begeleiden en op het juiste moment nieuwe lesstof aan te bieden. Kijk voor meer informatie op: www.montessori.nl

Op de Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas. Thuis spelen ze ook met hun broertjes of zusjes die niet dezelfde leeftijd hebben, dus voor hen is dit een hele normale situatie. Kleuters van vier tot en met zes jaar krijgen les in de onderbouw. Daarna volgt de middenbouw (zes- en zevenjarigen), de tussenbouw (acht- en negenjarigen) en als de kinderen negen tot en met twaalf jaar zijn, zitten ze in de bovenbouw. De kinderen werken alleen en in groepjes. Oudere kinderen kunnen dan hun jongere klasgenootjes helpen en jongere kinderen kunnen bij de ouderen een beetje afkijken hoe moeilijkere werkjes in elkaar zitten.

Kijk voor meer informatie op: www.montessori-boz.nl