De Zeeridder

Home » Stichting ABBO » De Zeeridder

Iedereen is welkom

Het vrije School onderwijs is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld en de ideeën van Rudolf Steiner over de kinderlijke ontwikkeling. Net zoals de andere scholen van stichting ABBO is ook de Vrije School neutraal wat levensbeschouwing betreft en zijn alle kinderen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond welkom.

Het antroposofisch mensbeeld houdt in het kort in dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dit komt tot uiting in de driegeleding denken, willen en voelen waar vervolgens weer de indeling van leren met HOOFD, HART en HANDEN op gebaseerd is. Het leren op het ene gebied ondersteunt het leren op de andere gebieden. Door in het onderwijs aandacht te geven aan alle drie de gebieden is de ontwikkeling van het kind in evenwicht.

Leren met hoofd, hart, handen

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijsgaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, gericht op hoofd, hart en handen. Hoofd, hart en handen staan daarbij voor ontwikkeling van het denken, voelen en willen.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De verwachting is dat de school augustus 2020 officieel geopend wordt. Een
kleutergroep zou bij minimaal 20 aanmeldingen al in najaar 2019 van start kunnen
gaan, in het gebouw van basisschool de Krabbenkooi. 

Inschrijven

Tamar Chavardès, de leerkracht die vanaf november 2019 samen met een collega Hanne Lint de instroomgroep voor 4 en 5 jarige kleuters  draait, zal uw verzoek beantwoorden en contact met u opnemen. Met haar kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek is inschrijving direct mogelijk.

Ook kunt u uw kind(eren) nu dan al inschrijven voor aanvang van de vrijeschool op een eigen locatie met ingang van schooljaar 2020-2021. Dat schooljaar starten we met kleuters, dus groep 1 / 2, klas 1, klas 2, klas 3 en klas 4.